Elállási jog:

A vásárlástól való elállásról:

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga az üzletünkben történő személyes vásárlás esetén gyakorolható (csak személyes vásárlás lehetséges). A vásárlónak az Elállási/Felmondási szándékát csak személyesen van lehetősége érvényesíteni. A termék visszavétele, cseréje vagy a teljes vételár visszafizetése kizárólag üzletünkben, személyesen lehetséges. 

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. Elállás esetén követelhetjük a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését! Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

– Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet a fogyasztó személyére szabtak vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza

– valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

Az 5ART Bt. postai csomagokat nem fogad, az áru visszavétele kizárólag személyesen lehetséges üzletünkben.